×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

اخبار The Walking Dead

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

نگان در برابر آلفا، تقابل بزرگترین شیطان در برابر بزرگترین شیطان است

نگان در برابر آلفا، تقابل بزرگترین شیطان در برابر بزرگترین شیطان است

فصل دهم میتواند اولین ملاقات رسمی کارول و نگان و همچنین انتقام کارول از آلفا به خاطر کشتن هنری را رقم بزند. ملیسا مک براید …

اخبار 6 تیر 1398