گرگ نیکترو در تازه ترین مصاحبه ای که داشته ، عنوان کرده که قسمت های آینده “بی امان” و “دلخراش” است.

صحبت های گرگ نیکترو در همین رابطه :

“وعده ی یک اتفاق غم انگیز از سری کتاب های کمیک در سریال رو میدم.قراره یک مرگ بزرگ در سریال رقم بخوره ، ولی دیگه نمیتونم بیشتر از این وارد جزئیات بشم.”