نورمن ریداس از اندرو لینکولن خواسته که به فصل پایانی سریال مردگان متحرک برگردد، اما اندرو لینکولن چیزی در مورد بازگشت احتمالی اش به او نگفته است.

نورمن در این مورد گفت :

“میدونید، چند روز قبل داشتم پشت تلفن سر به سرش میذاشتم. بهش گفتم برای فصل آخر برمیگردی، درسته؟ اونم گفت چیزی در این مورد بهم نمیگه و چیزی رو تایید نمیکنه. بنابراین من نمیدونم. نظری ندارم. به معنای واقعی کلمه نمیدونم. کاش میدونستم. من یه دهان لق دارم، پس اونا احتمالا چیزی به من نمیگن.”