کار مایکل روکر بازیگر نقش مرل با مردگان متحرک تمام شده و این بازیگر حاضر نیست برای هر نوع فلش بک یا همچین چیزهایی به دنیای مردگان متحرک برگردد.

روکر توضیح داد :

“در واقع من علاقه ای به انجامش ندارم، میدونید؟ بهش علاقه ندارم. میخوام صادق باشم، علاقه ندارم. من برای همه شون آرزوی موفقیت دارم و داستانشون رو دوست دارم. به همین دلیل فصول اول میخواستم تو این سریال بازی کنم، میدونید؟ اما فکر میکنم که مرل خداحافظی خوبی داشت. من همچین بازیگری هستم، مگه اینکه مشخص بشه که شخصیت ها به جلو حرکت میکنن. علاقه ای به بازنگری شخصیت ها ندارم، میدونید؟ دوست دارم با حرفه ام به جلو حرکت کنم و کارهای مختلفی رو انجام بدم.”