لورن کوهن در برنامه تاکینگ دد، درباره خاطره ای که مگی در قسمت دوم تعریف کرد، گفت: ” شنیدن این داستان تکان دهنده، هم برای همسفرای مگی و هم برای بیننده ها، خیلی سخت بود، ولی لازم بود که این داستان گفته بشه تا هم متوجه بشیم که مگی چرا انقدر سرد شده، هم اینکه بقیه افراد گروهش از اشتباهات اون درس بگیرن.” وی ادامه داد: ” میدونم که حتی گفتنش برای سریال ما خیبی تاریک و خشن بود اما مثلا داستان فرماندار رو یادتونه؟ توی کمیک، داستان اون خیلی تاریک تر و ترسناک تر بود، ولی توی سریال نیازی نبود که به اون همه جزئیات بپردازیم. در مورد مگی هم لازم نبود که اون اتفاقات رو ببینیم، شنیدنش هم برای داستان ما کفایت میکرد.”