اینترتینمنت ویکلی دو عکس جدید از فصل هشتم سریال منتشر کرد. عکس هایی که سه قهرمان ما را آماده ی جنگ نشان می دهد.

 

 

 

عکس ها در سایز اصلی