جستجوی دوایت برای یافتن همسرش شری در فصل ششم ترس از مردگان متحرک به پایان میرسد اما از زمانی که این دو نفر در فصل هفتم مردگان متحرک از هم جدا شدند به افراد متفاوتی تبدیل شده اند.

کریستین اوانجلیستا بازیگر نقش شری در این مورد گفت :

“بازی مجدد در نقش شری عالی بوده چون اون الان نسبت به وقتی که در پناهگاه بود شخصیت کاملا متفاوتی شده. اون خیلی سفت و سخت شده. اونا هردوشون به شخصیت های متفاوتی تبدیل شدن و این خیلی هیجان انگیزه که این شخصیت رو که مدت ها قبل بازی کردم برگردونم و اون همون آدم، اما خیلی متفاوت تر باشه.”