امیلی کینی بازیگر نقش بث اعتراف کرد که از بازی در قسمت دوازدهم فصل چهارم که به دریل و بث پرداخت اضطراب داشته است.

ا در این مورد گفت :

“یه قسمت هست که فقط بث و دریل توش بودن و کل قسمت در ارتباط با سفر کوچیک این دوتا شخصیته. یادمه وقتی اولش فیلمنامه رو گرفتم از اینکه باید کل اون قسمت رو بازی میکردم مضطرب بودم. یادمه وقتی اون قسمت رو تموم کردم احساس غرور داشتم. این فرصت خوبی بود و به طریقی خاص منو تحت فشار قرار داد.”