آن ماهونی بازیگر نقش اولیویا تماسی را از اسکات گیمپل دریافت کرد که طی آن بابت توهینی که به وزن شخصیت او توسط نگان در فیلمنامه صورت گرفته بود از او عذرخواهی شد.

اولیویا مسئول سهمیه بندی غذا و توزیع اسلحه در الکساندریا بود که در قسمت چهارم فصل هفتم مورد تمسخر نگان قرار گرفت. در طی اولین دیدار آن ها، نگان گفت :

“من نمیتونم تنها کسی باشم که متوجه شده شما یه خانوم چاق رو مسئول نگهداری سهمیه غذاییتون کردین، میتونم؟”

ماهونی در این مورد گفت :

“گیمپل بهم زنگ زد و گفت ‘من فقط میخوام بدونی که بابت اون دیالوگ متاسفم، ولی نگان یه عوضیه و حرف های عوضی گونه ای میزنه. ولی هیچکدوم از ما چنین تصوری از تو نداریم. اما این فقط به نوعی به همه نشون میده که اساساً اون چه زن ستیزیه’. من فکر میکنم که بقیه ی اوقات جفری خیلی دوست داشتنی بود و ما با هم شوخی میکردیم. حسش یه کم مثل یه رابطه ی برادر بزرگتر و خواهر کوچیکتر بود. این شغل من به عنوان بازیگره، درسته؟ اینکه آزرده خاطر بشم.”