مورگان با بازی لنی جیمز یکی از اولین شخصیت های دنیای مردگان متحرک است که اولین بار در قسمت اول فصل اول مردگان متحرک ظاهر شد و در نهایت به اسپین آف ترس از مردگان متحرک پیوست.

در پایان فصل پنجم ترس از مردگان متحرک شاهد تیر خوردن مورگان بودیم و فهمیدن سرنوشت او به فصل ششم موکول شد، اما آیا او زنده خواهد ماند؟

لنی جیمز با بیان اینکه نمیتواند اطلاعات زیادی در این مورد بدهد گفت :

“اون یه بازمانده ست، اما تو این دنیا همونطور که بارها و بارها در مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک ثابت شده، زمان مرگ هر کسی میتونه فرا برسه. تعدادی شخصیت بودن که مردم میگفتن نمیتونن بمیرن و برای همیشه تو سریال و داستان میمونن، اما بعدش اونا مُردن یا رفتن. ریک و کارل نمونه ی خوبی در این زمینه هستن. هیچی تضمین نشده و ممکنه زمان مورگان به پایان رسیده باشه، شاید هم اینطور نباشه. امیدوارم که فصل جدید ترس از مردگان متحرک رو ببینیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته.”